Seleccionar página

ECOMUSEU FARINERA CASTELLÓ D’EMPÚRIES

ORIGINAL CATALÁN

Ja fa molts anys que l’home fa farina del blat. Al començament aixafava el blat entre dues pedres. Primer ho va fer a mà, però després va aconseguir fer voltar les pedres amb la força de l’aigua, del vent o dels animals. Es deien molins, i aquí on som ara fa molts anys hi havia un molí fariner.

EL SISTEMA AUSTROHONGARÈS

La fàbrica de farina

Els molins fariners continuaren en funcionament fins a l’aparició de les farineres, al segle XIX. El 1837 la casa hongaresa Ganz & Cia. va instal·lar a Budapest el primer sistema productiu industrial per a l’obtenció de farina, anomenat sistema austrohongarès de mòlta gradual amb cilindres. Aquest va suposar una gran revolució tecnològica respecte als molins fariners i ràpidament es va estendre arreu d’Europa.

Els avantatges del sistema

 • Més rendiment d’extracció
 • Farina de major qualitat
 • Gran diversitat de gammes de farina
 • Conservació de la farina més llarga, tres mesos
 • Farina totalment blanca
 • Farina més digerible
 • Més productivitat

Mostra a l’Exposició Universal d’Amberes 1885.

«Malauradament, uns francesos de París van tenir la idea de muntar una farinera de vapor (…) La gent va agafar el costum de portar el blat als farinaires, i els pobres molins de vent es van quedar sense feina». Alphonse Daudet, «Cartes del molí estant». Text original de 1866.

Ara ja fa més de cent anys que els molins es varen substituir per farineres. Aquestes eren fàbriques molt completes que permetien fer més farina. A més, aquesta farina era més bona i va ser també la primera vegada que era del tot blanca i molt fina.

TRADUCCIÓN EN FRANCÉS

Depuis très longtemps, l’homme obtient la farine à partir du blé. Il commença par écraser le blé entre deux pierres, tout d’abord à la main, puis il parvint à faire tourner des pierres grâce à la force de l’eau, du vent ou des animaux. Ces pierres portaient déjà le nom de moulins et, là où vous vous trouvez, il y avait autrefois un moulin à farine.

LE SYSTÈME AUSTRO-HONGROIS

L’usine de farine

Les moulins à farine continuèrent à fonctionner jusqu’à l’apparition des minoteries au XIXe siècle. En 1837, la maison hongroise Ganz & Cia installa à Budapest le premier système de production industrielle pour la fabrication de farine, qui consistait en une  mouture graduelle avec des cylindres et qui était connu sous le nom de système austro-hongrois. Ce système représenta une grande révolution technologique par rapport aux moulins à farine, et son utilisation s’étendit rapidement dans toute l’Europe.

Les avantages du système

 • Rendement plus élevé de l’extraction
 • Farine de meilleure qualité
 • Grande diversité des variétés de farine
 • Meilleure conservation de la farine (jusqu’à trois mois)
 • Farine entièrement blanche
 • Farine plus digeste
 • Productivité plus élevée

Partie de l’Exposition universelle d’Anvers en 1885.

« Malheureusement, des Français de Paris eurent l’idée d’établir une minoterie à vapeur (…) Les gens prirent l’habitude d’envoyer leurs blés aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. » Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin. Texte original de 1866.

Il y a plus de cent ans, les moulins furent remplacés par les minoteries. Ces établissements très complets permettaient de produire une plus grande quantité de farine. En outre, cette farine était de meilleure qualité et, pour la première fois, elle était entièrement blanche et très fine.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies. // Ce site emploie des cookies pour vous proposer la meilleure expérience utilisateur possible. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de ces cookies, ainsi que notre politique en relation.

ACEPTAR
Aviso de cookies